“Mewujudkan cendekiawan muslim yang bertaqwa dan berakhlaq mulia, cerdas, cakap, terampil,

serta bertanggungjawab terhadap pembangunan umat dan bangsa”

Please wait while JT SlideShow is loading images...
TK Islam Alazhar 20SMP Islam Al-Azhar 19SD Islam Al-Azhar 20

MASA ORIENTASI MURID TP. 2013-2014

  • PDF

Pembukaan tahun pelajaran 2013-2014 SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur Ditandai dengan kegiatan Masa Orientasi Murid (MOM), dimulai pada hari pertama masuk tanggal 8 Juli 2013. Kegiatan utama yang diadakan antara lain: Pengenalan lingkungan sekolah kepada murid kelas 1, Pembiasaan di lapangan dan di ruang kelas. Perkenalan dewan guru, Dan Serah terima perwakilan murid dari pihak orang tua kepada kepala sekolah. Alhamdulillah acara berlangsung dengan lancar dan meriah. sementara untuk kelas 2 sampai kelas 6 masa orientasi diadakan pada hari berikutnya. Pada tahun pelajaran 2013-2014 ini, jumlah total murid adalah 942, dengan pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 94 orang.

Copyright © iGlobal. All Right Reserved.